Styrelsemöte - Tisdagen den 21 januari 2020, klockan 18.30

Närvarande styrelse:

Frank Westman, Håkan Kjellin, Bengt Hammarlund, Ulf Holmberg, Adrian Lyxell,

Rune Söderholm,

Frånvarande: Safa Kaviani, Wafa Maksoud, Marianne Hedenvind

Summering styrelsemöte:

- Möte har hållits med Teoge 2020-01-20. Delar av den nya styrelsen träffade ekonomiansvarig och fastighetsskötare från Teoge.

- Styrelsen har beslutat att 100 000 kr förs över från Teoges klientmedelskonto till föreningens kassakonto på SBAB

- Styrelsen har beslutat att 450 000 kr från Teoges klientmedelskonto kommer att användas för att ammortera på vårt lån hos Nordea, Styrelseordförande Frank Westman kontaktar Nordea.

- Energideklaration är gjort och kommer att sättas upp i entrén.

- OVK(Obligatorisk ventilations kontroll) är beställd och kommer bokas in av Teoge.

- Radonmätning är på gång under första kvartalet 2020. 10 stycken lägenheter kommer att få radonmätare installerade.

- Beslut om att ny anslagstavla kommer att sättas upp på Råckstavägen 80. Ulf Holmberg ansvarig.

- Styrelsen kommer att se över postlådorna i fastigheten. Exempelvis gemensamma ”Ingen reklam”-skyltar. Diskuteras vidare kommande möten.

Nästa kommande styrelsemöte är den 3:e mars kl. 18.30.