Reparation av fasadputs på överbyggnad v43

Efter utförd fastighetsbesiktning 190925 konstaterades skador på puts kring överbyggnaderna och som bör åtgärdas skyndsamt innan kylan spränger sönder mera.

Ledamöter ansåg att detta tas fortast möjligt så offerter togs in och en firma har kontrakterats för reparation av skadorna under vecka 43.

Se mer information i bifogad PDF.