Föreningsstämma - Tisdag 5 november kl. 18.30

Föreningsstämma
Tisdag 5 november kl. 18.30 i lokalen "Träffen" på Koppargården.
Enklare förtäring serveras.
Årsredovisning samt kallelse har utdelats.
Förslag till dagordning kommer att utdelas också innan stämman.


Välkomna!