Sopor / Sopsortering

Hushållssopor och matavfall ska slängas i soprum. Matavfall ska samlas och slängas i speciella bruna papperspåsar, som finns att hämta i soprummen. Överfyll inte papperspåsarna, det finns en markering i påsen vilken nivå som gäller. Påsen ska kunna återanslutas ordentligt. 

MYCKET VIKTIGT! INGEN PLAST FÅR FÖREKOMMA BLAND MATAVFALL!

Återvinningsbart material (plast, glas, pappersförpackningar, tidningar, metall, batterier) ska sorteras i rätta kärl i återvinningsrummet på Råckstavägen. 

GROVSOPOR FÅR INTE PLACERAS VARKEN I SOPRUMMEN ELLER I ÅTERVINNINGSRUMMET utan ska transporteras till en återvinningscentral. 

Det finns två återvinningscentraler nära: Bromma och Lövsta.