Nycklar

Föreningen har avtal med Bromma Lås, Abrahamsbergsvägen 2 (hållplats Abrahamsberg), telefonnummer 08 - 25 00 42, info@brommalas.se.

Varje lägenhet har tre uppsättningar av samtliga nycklar och nyckelbrickor. Behöver du fler nycklar får du själv beställa detta hos Bromma Lås. Eftersom låssystemet är skyddat kan du endast erhålla extra nycklar hos Bromma Lås. Vid beställning av extra nycklar skall du ta med en nyckel, upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal eller senaste fakturan på månadsavgiften (ny info 2018-07) samt legitimation. Den dag du flyttar från bostaden ska givetvis även extra nycklarna lämnas till den som flyttar in efter dig.

Mer info finns i Bopärmen