Felanmälan

Görs på vår förvaltares TEOGE:s hemsida www.teoge.se
Där finns ett formulär under punkt: skicka felanmälan.
Var noga med att fylla i alla uppgifter och ge en detaljerad beskrivning för de fel som anmäls så underlättas återkoppling för fastighetsskötaren. Felanmälan hamnar hos fastighetsskötarens tekniska system där han kan ta ställning till detta fortast möjligt. 
Detta sker mellan kl.07.00-16.00 måndag-fredag.

Felanmälan av akut/brådskande ärenden:

under normal kontorstid vardagar (07-16) kontakta fastighetsskötare direkt på telefonnummer 08-410 828 72.

under icke normal arbetstid och helger kontakta i första hand någon i styrelsen. Fel kan eventuellt avhjälpas utan att jour tillkallas. Jourutryckningar är kostsamma och beroende på hur fel uppkommit kan lägenhetsinnehavaren bli ersättningsskyldig.

TV, Bredband eller IP-telefoni

Gäller din felanmälan TV, Bredband eller IP-telefoni så kan du via Telias hemsida, www.telia.se kontrollera på ett enkelt sätt via Telias felsökningsguide om du har något problem alternativt om det föreligger en generell driftstörning i systemet. Under förutsättning att felanmälan inte avser bredbandet så är Telias hemsida så pass utvecklad för egen felsökning samt åtgärdsförslag så det går att lösa de flesta problem själv. Förutsättningen är självklart att bredbandet fungerar, d v s att du kan få internetuppkoppling för att använda Telias felsökningsverktyg på Telias hemsida.

Verkar det krångligt? Du kan alltid kontakta någon i styrelsen för att få vidare hjälp eller ringa Telias kundsupport på telefonnummer 90 200. Se till att ha dessa uppgifter till hands:

telefonnummer (om du har fel i din IP-telefoni)
lägenhetsnummer
föreningens organisationsnummer 716421-2115
din routeridentifikation som är dina Wifi-uppgifter angivna på en skylt på undersidan på den router du har installerad i lägenheten och består av nätverksnamn och lösenord.

Hissar

Fel på våra hissar anmäls till Kone Kundcenter på telefonnummer 0771 50 00 00 eller enligt det telefonnummer som finns anslaget i hissen på en skylt. Om du inte själv vill felanmäla så se åtminstone till att någon i styrelsen får kännedom om problemet.

Pumpstation

Pumpstationen för spillvatten från våra fastigheter är belägen framför parkeringsplatsen närmast Råckstavägen 80 och har en indikatorlampa på sitt styrskåp som ger ett blixtljus vid en eventuell driftstörning. Om denna lampa ger ifrån sig ett återkommande blixtljus så kontakta någon i styrelsen fortast möjligt. Felanmälan kan också göras till Teoge.

Synpunkter

Har du synpunkter, upptäckt andra problem eller vad det än gäller i vår förening som du anser ska tas upp eller vill diskutera så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Du kan skicka mail på styrelsen@vardtradet.se alternativt skicka mail direkt till någon i styrelsen. Du kan ägen lägga en skriven lapp i föreningens postfack på Råckstavägen 80. Adressuppgifter finns anslaget i portarna eller här under rubriken ”Styrelse”.